Gestalt terapie

Gestalt terapie je jedním z humanistických psychoterapeutických směrů. Své kořeny má v psychoanalýze, fenomenologii a gestalt psychologii 40. let 20. století. V rámci současné psychoterapie je Gestalt terapie jedním z celosvětově pevně etablovaných směrů s širokým odborným zázemím.

Při své práci se snažím o vytváření bezpečného prostoru s dostatečným množstvím podpory, ve kterém může klient nahlédnout širší souvislosti vlastního života. Cílem mé práce je pomoci klientovi k plnějšímu uvědomění jeho chování a emočního i tělesného prožívání.

Teď a tady

Pracuji především s aktuálními problémy v situaci „teď a tady“. Primárně se nezaměřuji na medicínskou diagnózu. Nesnažím se klienta normalizovat ani hledat patologické problémy v jeho osobnosti.

Přečtěte si více o mně a mém vzdělání.

Klientům, jejichž zdravotní stav neumožňuje čerpat psychoterapii mimo klinickou praxi, doporučuji využít některého z klinických psychoterapeutických pracovišť, popřípadě psychiatrickou péči. Na přání klienta nabízím také užší spolupráci s jeho ošetřujícím lékařem. 

V rámci soukromé praxe nepracuji s dětmi do 12 let věku a mladistvým do 18 let věku bez písemného souhlasu zákonného zástupce.