Jak pracuji

  • Gestalt terapie je jedním z humanistických psychoterapeutických směrů. Své kořeny má v psychoanalýze, fenomenologii a gestalt psychologii 40. let 20. století. V rámci současné psychoterapie je Gestalt terapie jedním z celosvětově pevně etablovaných směrů s širokým odborným zázemím.
  • Při své práci se snažím o vytváření bezpečného prostoru s dostatečným množstvím podpory, ve kterém může klient nahlédnout širší souvislosti vlastního života. Cílem mé práce je pomoci klientovi k plnějšímu uvědomění jeho chování a emočního i tělesného prožívání.
  • Pracuji především s aktuálními problémy v situaci „teď a tady“. Primárně se nezaměřuji na medicínskou diagnózu. Nesnažím se klienta normalizovat ani hledat patologické problémy v jeho osobnosti.
  • Klientům v akutním zdravotním stavu a lidem s duševním onemocněním doporučuji využít psychiatrické péče. Spolupráce se mnou v takovém případě může sloužit pouze jako vhodný podpůrný nástroj.
  • V rámci soukromé praxe nepracuji s dětmi do 15 let věku a mladistvým do 18 let věku bez písemného souhlasu rodičů.