Mgr. Jiří Čermák

Jiří Čermák – psychoterapeut

Vystudoval jsem religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. Absolvoval jsem komplexní vzdělání v Gestalt terapii (2013-2019 IVGT, o.p.s., Praha), akreditované Českou lékařskou společností a Evropskou společností pro Gestalt terapii.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii, z.s. Svou psychoterapeutickou práci aktuálně superviduji u PhDr. Jana Šikla, PhDr. Martina Járy a PhDr. Stanislavy Dudové.

Od roku 2009 se věnuji individuální poradenské práci s klienty. Pracoval jsem v sociálních službách s problematikou poruch autistického spektra, s lidmi závislými na návykových látkách, patologickými hráči a s řadou dalších cílových skupin. Absolvoval jsem kurzy zaměřené na poradenské dovednosti. Mimo jiné jsem prošel vzděláváním v krizové intervenci, výcvikem v motivačních rozhovorech a kurzem terapie partnerského vztahu.

Aktuálně mimo vlastní soukromou praxi společně s kolegy poskytujeme další služby z oblasti skupinové psychoterapie pod hlavičkou Gestalt group.

Od roku 2016 poskytuji své služby jako volnou živnost na základě živnostenského oprávnění (IČ: 04689704).

Přečtěte si více o tom, jak pracuji.