Témata v terapii

  • Osobní psychické problémy: porozumění vlastnímu prožívání, zvládání úzkostí, hledání sebedůvěry, osobní existenciální otázky, práce s vlastní impulzivitou.
  • Životní situace: témata související s věkem, rodinnou situací, řešení obtížných situací v životě, zvládání životních krizí.
  • Problémy ve vztazích: problémy v navazování vztahů, nejistota v kontaktu s druhými, komunikace s druhými, konflikty ve vztazích, paralelní vztahy, rozchody.
  • Témata z pracovní nebo studijní oblasti: zvládání zátěže, práce se stresem, rozvíjení vlastních schopností, práce s motivací a kreativitou.
  • Závislosti: orientace ve vlastní životní situaci, hledání motivace, předléčebné poradenství, doprovázení při léčbě, doléčování, práce s blízkými závislé osoby.