Párová a skupinová práce

Párová psychoterapie

Službu nabízím manželům a partnerům (i stejného pohlaví). Párová psychoterapie vytváří bezpečné prostředí, ve kterém lze pomoci páru hledat vzájemné porozumění. Cílem párové psychoterapie není dávat páru naději, nebo jej držet při sobě. Práce se soustředí především na komunikaci ve vztahu a snaží se dovést partnery k odpovědi na to, jaký společný vztah chtějí mít. Podmínkou je ochota obou partnerů párovou psychoterapii absolvovat.

Při párové psychoterapii pracuji společně s kolegyní (Mgr. Ivana Krahulcová) v terapeutické dvojici. Aktuálně tuto službu nabízíme v prostorech v Hradci Králové ve středy večer. Délka sezení je 60 minut.

Skupinová práce

Skupinovou práci nabízíme společně s dalšími kolegy pod hlavičkou Gestalt group. Další informace naleznete na našem webu www.gestaltgroup.cz.