Práce s páry

Párová psychoterapie

Službu nabízím manželům a partnerům (i stejného pohlaví). Párová psychoterapie vytváří bezpečné prostředí, ve kterém lze pomoci páru hledat vzájemné porozumění. Cílem párové psychoterapie není dávat páru naději, nebo jej držet při sobě. Práce se soustředí především na komunikaci ve vztahu a snaží se dovést partnery k odpovědi na to, jaký společný vztah chtějí mít. Podmínkou je ochota obou partnerů párovou psychoterapii absolvovat.

Při párové psychoterapii pracuji společně s kolegyní (Mgr. Pavlína Junová) v terapeutické dvojici. Aktuálně tuto službu nabízíme v prostorech v Hradci Králové ve středy a pátky večer. Délka sezení je 60 minut. Cena za jedno sezení s dvěma terapeuty je 800,- Kč.