mé foto

Vystudoval jsem religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2018 jsem dokončil prezenční část pětiletého systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (IVGT, o. p. s., Praha), který je akreditován Českou lékařskou společností a Evropskou společností pro Gestalt terapii. Pracuji pod odbornou supervizí MUDr. Eleny Křivkové.
Mám deset let praxe v individuální poradenské práci s klienty. Pracoval jsem v sociálních službách s problematikou poruch autistického spektra, s lidmi závislými na návykových látkách, patologickými hráči a s řadou dalších cílových skupin. Absolvoval jsem kurzy zaměřené na poradenské dovednosti. Mimo jiné jsem prošel vzděláváním v krizové intervenci a výcvikem v motivačních rozhovorech. 
Aktuálně pracuji v rámci terapeutického týmu Školského poradenského pracoviště Mozaika, kde se zabýváme řešením vztahových potíží dětí ve věku od 3 do 15 let věku. Pracuji s dětmi, školními kolektivy, učiteli a rodinami. 
Od roku 2016 poskytuji poradenské služby na základě živnostenského oprávnění (IČ: 04689704).