Průběh terapie

  • Začátek terapie: před začátkem spolupráce se objednáte a domluvíme si termín první konzultace. Na toto první setkání se nemusíte nijak připravovat. Jde především o vzájemné ujasnění si cílů spolupráce. Výsledkem prvního setkání je dohoda na vzájemné spolupráci nebo doporučení jiných služeb.
  • Průběh terapie: samotná spolupráce s klientem pak probíhá formou individuálních konzultací v délce 50 min. Nejčastěji zvolená intenzita je jednou za týden, nebo za čtrnáct dní. Rozestupy mezi konzultacemi delší než čtrnáct dní negativně ovlivňují terapeutický proces, proto jsou voleny jen výjimečně. 
  • Délka terapie: v průběhu prvních přibližně pěti setkání se dohodneme na podrobnějších cílech další spolupráce. Gestalt terapie nebývá jednorázová záležitost, prvních změn se dosahuje postupně. 
  • Ukončení terapie: klient může kdykoliv naší spolupráci ukončit a to zcela bez udání důvodu.
  • Etický kodex: při své práci dodržuji Kodex etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii (k nahlédnutí zde). Jednou z hlavních povinností je respektování důvěrnosti informací získaných od klientů v průběhu terapeutické práce a zodpovědnost za bezpečný průběh spolupráce s klientem. 
  • Supervize: pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí, která zajišťuje můj profesionální přístup a kvalitu práce.