Nabízím

Důvěrné prostředí

Svou práci stavím na maximální míře důvěry a bezpečí. Můžu zajistit plnou anonymitu. Spolupráci vždy nastavuji individuálně podle potřeb klienta.

Profesionální přístup

Pracuji pouze s problematikou, ve které jsem kvalifikovaný. Praxi vykonávám pod odbornou supervizí.

Termíny konzultací

V případě volné kapacity nabízím termíny zejména v odpoledních a večerních hodinách. Pracuji v centru Hradce Králové.

O mně

O mně

Vystudoval jsem religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně a sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. Mám přes deset let praxe v individuální poradenské práci s klienty. Prošel jsem kurzy zaměřenými na poradenské dovednosti, krizovou intervenci, výcvikem v motivačních rozhovorech a kurzem terapie partnerského vztahu. Absolvoval jsem komplexní vzdělání v Gestalt terapii (2013-2019 IVGT, o.p.s., Praha), akreditované Českou lékařskou společností a Evropskou společností pro Gestalt terapii. Jsem členem české profesní asociace psychoterapeutů (ČAP, z.s.).

Témata psychoterapie

Témata, na kterých s klienty nejčastěji pracuji.
PSYCHICKÉ PROBLÉMY:
PSYCHICKÉ PROBLÉMY:
vlastní prožívání, úzkosti, sebepodpora, impulzivita.
ŽIVOTNÍ SITUACE:
ŽIVOTNÍ SITUACE:
témata související s věkem, rodinnou, zvládáním životních krizí.
VZTAHY:
VZTAHY:
navazování vztahů, nejistota v kontaktu, konflikty, paralelní vztahy, rozchody.
PRÁCE A STUDIUM:
PRÁCE A STUDIUM:
zvládání zátěže, stres, rozvoj schopností, motivace, kreativita.
ZÁVISLOSTI:
ZÁVISLOSTI:
hledání motivace, předléčebné a ambulantní poradenství, práce s blízkými.
Témata týkající se genderové identity a sexuální orientace
Témata týkající se genderové identity a sexuální orientace

Jak pracuji

Pokud vám chybí další informace, rád odpovím na dotazy podané prostřednicvím tohoto webu.